Home Email

Leletek mindig kéznél

Bejelentkezés
E-mail:
Jelszó:
Jelszó emlékeztető
Mi a healzz.com?
A healzz.com egyszerre közösségi oldal, online leletkezelő és vizsgálati eredményküldő rendszer, online betegelőjegyzési rendszer, blog, fórum, orvos-kereső, szakember-válaszol és magazin. >> TOVÁBB
Hirdetés

Felhasználási Feltételek

Online Info Tech Kft.

healzz.com online felhasználási feltételek

2010. július 01.
 
A jelen szabályzat tartalmazza az (1034 Budapest, Zápor u. 2/c., a továbbiakban üzemeltető) által üzemeltetett, a healzz.com portál és az annak részét képező valamennyi egyéb szolgáltatás használatának feltételeit. A felhasználó (a továbbiakban: felhasználó) regisztrációjának feltétele a Felhasználási Feltételek ismerete és elfogadása.
 
Amennyiben a healzz.com-ot a felhasználók használatba veszik a tényleges használat
megkezdése a Felhasználási feltételek elfogadásának minősül. A Felhasználási feltételek mindenkori aktuális változata a healzz.com weblap alsó menüjében elhelyezett Felhasználási feltételek linkre kattintva ismerhetőek meg.
 
A Felhasználási Feltételek hatálya
 
A healzz.com-on az üzemeltető számos különböző információhoz és szolgáltatáshoz biztosít interaktív hozzáférést a felhasználók részére. Az egyes szolgáltatások és egyéb tartalmi elemek, ideértve azok valamennyi frissítését, javítását, új tulajdonságait és/vagy újonnan hozzáadott szolgáltatásokat is, használata a Felhasználási feltételek hatálya alá tartozik. A Felhasználási feltételek hatálya kiterjed minden olyan információra és állományra (szöveges, grafikus, audiovizuális, stb.) is, mely a healzz.com szerverein tárolásra kerül, vagy egyébként a healzz.com-on belül hozzáférhető. A Felhasználási feltételek hatálya a healzz.com valamennyi felhasználójára és a healzz.com-ot egyébként használó személyre kiterjed. (A szolgáltatás magában foglalja a healzz.com-on elérhető tartalom olvasását is).
 
A Felhasználási Feltételek módosítása
 
Üzemeltető a Felhasználási feltételeket előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja. A módosítást követően a Healzz.com használata a Felhasználási feltételek módosításának elfogadását jelenti.
 
A healzz.com célja
 
A healzz.com közösségi oldal, melynek legfőbb célja, hogy az egészségügyi szereplők – ügyfelek, betegek, szolgáltatók, orvosok, egészségügyi szakemberek és az azonos érdeklődésű emberek – a weblap segítségével megtalálják egymást. Ahol a legmodernebb informatikai megoldásokkal segíthetik egymást az egészségügyi eligazodásban. Ahol hiteles és naprakész információkhoz és segítséghez juthat bárki, legyen az az egészségügyi szolgáltató rendszer bármely szereplője.
 
A healzz.com felhasználói
 
A healzz.com felhasználója az lehet, aki
- elmúlt 18 éves és teljesen cselekvőképes, vagy
- 14. életévét betöltött kiskorú, törvényes képviselője hozzájárulásával.
- 14. életévét be nem töltött kiskorú nevében, törvényes képviselője a használatra
jogosult.
 
Regisztráció nélküli használat
 
Regisztráció nélkül a felhasználók csak a healzz.com regisztrációhoz nem kötött tartalmait olvashatják. Regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat nem használhatnak, mint például az online leletkezelő és vizsgálati eredményküldő rendszer, online beteg-előjegyzési rendszer,  ismerősök keresése, fórumozás, stb.
 
Regisztráció
 
A portálra történő regisztráció a healzz.com regisztrációs felületén elérhető regisztrációs felületének valós adatokkal történő, megfelelő és a kötelező mezők hiánytalan kitöltésével történik.
 
A regisztráció során a felhasználónak
 
- Vezetéknevét, utónevét meg kell adnia,
- E-mail címet kell megadni.
- Jelszót kell választania.
- Neméről, születési idejéről és városáról kell nyilatkoznia.
 
A felhasználó felelőssége a jelszava titkosságának megőrzése.
 
A felhasználó a regisztrációval összefüggő valamennyi tevékenységért saját maga felel.
 
A felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni üzemeltetőt saját regisztrációkor megadott adatainak bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, illetve a tapaszalt, és a biztonságot sértő, eseményről.
 
Az üzemeltető kizárja a felelősséget a jelszavak a felhasználók tudtával, vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő, üzemeltető önhibáján kívül keletkező károkért.
 
A felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának illetéktelen használatával az
üzemeltetőnek vagy más harmadik személynek okozott károkért.
 
Az üzemeltető jogosult arra, hogy amennyiben a felhasználó valótlan adatokat ad meg a regisztrációja során, vagy több alkalommal is regisztrál, úgy a felhasználó a healzz.com-hoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.
 
Amennyiben a felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a felhasználó köteles ezeket regisztrációs adataiban haladéktalanul módosítani.
 
A meghatározott korlátok között bárki a healzz.com regisztrált felhasználója lehet, aki elfogadja és betartja a Felhasználási feltételekben foglaltakat s megfelel az abban foglalt feltételeknek.
 
Az üzemeltető nem tesz különbséget a healzz.com felhasználói között kor, nem, faj, bőrszín, nemzetiség, vallás, szexuális beállítottság, és semmilyen más tulajdonságuk alapján.
 
A sikeres regisztrációt követően a felhasználó használhatja a healzz.com - a felhasználó számára elérhetővé tett - éppen aktuális szolgáltatását. A healzz.com szolgáltatásainak, illetve a felhasználó számára elérhetővé tett szolgáltatások körét az üzemeltető határozza meg. A felhasználó többek között az alábbi szolgáltatások igénybevételére lehet jogosult (az indítás joga minden esetben kiterjed a szolgáltatásban való részvételre is);
 
- olvashatja a publikus, és az előfizetéshez kötött tartalmakat, ha arra jogosult,
- adatlapot hozhat létre,
- fotókat tárolhat,
- klubot alapíthat,
- fórum topikot indíthat,
- blogot indíthat,
- a fentiekben felsorolt, mások által létrehozott tartalmakat kommentálhatja,
- belső üzeneteket küldhet,
- kapcsolatokat építhet, ismerősnek jelölhet felhasználókat,
 
Kiskorú felhasználók
 
A 14. életévét betöltött kiskorú is lehet felhasználó. A 14. életévét betöltött kiskorú, aki életkora miatt korlátozottan cselekvőképes, a healzz.com használatához és a regisztrációhoz be kell szereznie törvényes képviselőjének hozzájárulását, illetve ennek meglétét az üzemeltető kérésére bármikor megfelelően bizonyítania kell.
14. életévét még be nem töltött kiskorú nevében törvényes képviselője járhat el az online leletkezelő és vizsgálati eredményküldő rendszer, valamint az online beteg-előjegyzési rendszer használatakor.
 
A kiskorú felhasználó a healzz.com használatához szükséges törvényes képviselői hozzájárulás beszerzését megelőzően köteles tájékoztatni törvényes képviselőjét arról, hogy a healzz.com tartalmazhat a kiskorú számára koránál fogva nem megfelelőnek minősülő elemeket is.
 
A kiskorú felhasználó felhasználói tevékenységéért törvényes képviselője vállal teljes felelősséget.
 
Az üzemeltető kiemelten fontosnak tartja, hogy a felhasználók a kiskorúval kommunikálva ügyeljenek a kiskorú felhasználó egészséges fejlődésére, nyugalmára. Az ezzel ellentétes tartalmakat a moderátorok törölhetik.
 
Személyes adatok kezelése
 
A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi szabályzat rendelkezik.
 
Jogsértő tartalmak tilalma
 
A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a healzz.com használata során mindenkor betartja a hatályos jogszabályokat.
 
A felhasználó tudomásul veszi, hogy az üzemeltető jogosult minden olyan tartalom és egyéb információ, adat törlésére, illetve módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a Felhasználási feltételekbe ütközik.
 
Az üzemeltető az észlelt jogsértések esetén együttműködik az illetékes hatóságokkal, bíróságokkal és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló adatokat.
Jogsértés, illetve a Felhasználási feltételek megsértése esetén az üzemeltető a felhasználót meghatározott időre, vagy véglegesen is kizárhatja a healzz.com-ról.
 
Egyéb tilalmak
 
A healzz.com használata során a felhasználó számára tilos:
 
- A healzz.com-on más, valós személy nevét, adatait felhasználni.
- Valótlan, pontatlan adatokkal regisztrálni.
- Más személyek személyes és különleges adatait az érintett beleegyezése nélkül nyilvánosságra hozni, vagy mással közölni. A személyes vagy különleges adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatala esetén az üzemeltető az érintett felhasználót azonnal és véglegesen is eltilthatják a healzz.com használatától.
- A felhasználók számára a healzz.com bármilyen részét, vagy a healzz.com-on elérhető felhasználók adatait és tartalmait közvetlenül, vagy közvetve felhasználni kereskedelmi tevékenység folytatására.
- A felhasználó jogait vagy jogos érdekeit sértő módon használni a healzz.com-ot.
- A healzz.com oldalain bármilyen megjelenési formában ( klub, blog, fórum stb.), bármilyen olyan tevékenységet végezni, melyért a felhasználó pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kér, vagy fogad el.
- A healzz.com oldalain olyan tartalom létrehozása (hozzáférhetővé tenni), amely valamilyen terméket, szolgáltatást, céget, személyt, tevékenységet reklámoz, vagy annak reklámozására alkalmas.
- E tilalom alól kivételt képeznek az üzemeltetővel ettől eltérő tartalmú írásbeli megállapodást kötő felhasználók.
- A healzz.com oldalain sértő, obszcén, vulgáris, gyűlöletkelt, rasszista, vagy más személyek és közösségek személyiségi jogait, illetve egyébként jogszabályokat sértő tartalmakat, információkat elhelyezni, vagy hozzáférhetővé tenni.
- A healzz.com-on szexuális szolgáltatásokat a hatályos jogszabályokat sértő módon felajánlani.
- A healzz.com-on tilos bármilyen pornográf tartalom (például videó, fénykép, képfelvétel, szöveg, stb.…) elhelyezése, vagy hozzáférhetővé tétele.
- A healzz.com-on tilos minden olyan elnevezést vagy megjelölést (klub nevet, stb…) használni, mely részben vagy egészben más személynek vagy szervezetnek kizárólagos jogosultságába ütközik. Az ilyen elnevezéseket használó regisztrációkat és tartalmakat az üzemeltető külön felszólítás nélkül hivatalból, illetve az érintett kérésére törölheti.
- A healzz.com-on a hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő szereket népszerűsíteni, fogyasztásukra buzdítani, vagy azokkal összefüggésben egyébként a hatályos jogszabályokat sértő magatartást tanúsítani.
- A healzz.com-on az egészséget vagy a közbiztonságot ténylegesen, vagy akárcsak potenciálisan veszélyeztető, illetve ilyen tevékenységek végzését elősegítő, lehetővé tevő, megkönnyítő információkat elhelyezni.
- A tagok nemkívánatos, tömeges ismerősnek jelölése.
- Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása. Ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket.
 
Szerzői jogok
 
Az üzemeltető nem lesz a felhasználó által az üzemeltető részére rendelkezésre bocsátott, illetve a healzz.com-n a felhasználó által elérhetővé tett, feltöltött, beírt vagy beküldött anyagok tulajdonosa.
A portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a portálon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért – az üzemeltető által felhasznált nagy számú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – az üzemeltető nem felel.
 
A felhasználó által használt szoftverek
 
A healzz.com használatához elegendő egy Internet-böngésző.
Az online leletkezelő és vizsgálati eredményküldő rendszer használóinak a (pdf) formátumú fájlok megtekintéséhez pdf-olvasó szoftver használata szükséges.
 
Beépülő modulok
 
A healzz.com semmilyen modult, programot nem telepít felhasználó gépére
 
A Felhasználási feltételekbe ütköző felhasználói magatartás következményei
 
A Felhasználási feltételekbe ütköző magatartás esetén a felhasználó a szabályszegés jellege és súlyossága szerint
 
- meghatározott időre, vagy
- véglegesen a healzz.com-ról kitiltható.
- a Felhasználási feltételekbe ütköző tartalmak és információk azonnal, külön értesítés és felszólítás nélkül a healzz.com-ról törölhetőek, vagy módosíthatóak.
- A levelezése - illetve a healzz.com egyéb funkciói, mint pl. az ismerős jelölés - határozott vagy határozatlan időre felfüggeszthető.
 
Ezek a következmények bármelyike, a szabálysértés első előfordulása esetén is alkalmazható a szabálysértés jellegétől függően az üzemeltető belátása szerint.
 
A kizárt felhasználók által korábban előállított tartalmak
 
Amennyiben az üzemeltető véglegesen töröl egy felhasználót a healzz.com felhasználók sorából a felhasználó által közvetlenül előállított tartalmak (adatlap, klub, blog, hozzászólások stb.) törölhetők. A klub vezetőjének kizárása esetén a közösség tagjai, az érintett felhasználók döntenek arról, hogy a továbbiakban melyik felhasználó vezeti tovább az adott klubot.
 
Felelősség a healzz.com-n elhelyezett vagy hozzáférhetővé tett tartalmakért és az Üzemeltető felelősségének korlátozása:
 
 Az üzemeltető a healzz.com-ot az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti.
 
Az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a healzz.com-n közölt információkért, a healzz.com használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a healzz.com hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy a healzz.com-on elérhetővé tett tartalmaikat szükség esetén archiválják.
Kivétel képe ez alól az online leletkezelő és vizsgálati eredményküldő rendszerbe feltöltött adatok, amelyet az üzemeltető kiemelt biztonságú szervereken tárol.
 
A felhasználó által a healzz.com használatával közzétett, vagy elérhetővé tett tartalmakat az üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A healzz.com használatával közzétett információk között az üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 
A felhasználó által közzétett, vagy elérhetővé tett tartalomért, (ideértve a tartalom által okozott, illetve egyébként azzal összefüggésben felmerült), vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a tartalmat közzé- vagy elérhetővé tett felhasználó tartozik felelősséggel. A jogsértő tartalmat az üzemeltető a jogsértésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul eltávolítja.
 
Minden felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy egyébként általában a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
 
Amennyiben a healzz.com használatával vagy a healzz.com-on a felhasználó által közzétett, vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, szervezet, hatóság vagy bíróság előtt eljárást indít, a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.
 
Eltávolítási felhívás esetén az üzemeltető a kifogásolt információt jogsértő jellegének vizsgálata nélkül azonnal törli, illetve a hozzáférést nem biztosítja tovább.
Ezekben az esetekben az üzemeltetőt semmilyen további felelősség nem terheli.
 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett művön fennálló jogot sértő tartalom vagy információ eltávolítása vagy a hozzáférés megszüntetése során az üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. §-ában szabályozott értesítési és eltávolítási eljárás alapján jár el.
 
A felhasználótól származó észrevételeket, javaslatokat az üzemeltető fogadja és kezeli, de kötelezettséget nem vállal azok követésére.
 
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználó által létrehozott, illetve nyilvánosságra hozott tartalomért. A tartalmak letöltése során bekövetkezett kárért, így
 
- tartalmak értesítés nélküli vagy
- értesítéssel egybekötött törlésének,
- az oldal időleges, vagy örök, részleges vagy teljes leállásának következtében
bekövetkező kárért,
 
Az üzemeltető a felhasználót e-mail cím és jelszó alapján azonosítja. Ezek üzemeltető önhibáján kívüli kitudódásából, elvesztéséből, elfelejtéséből adódó károkért az üzemeltetőt nem terheli felelősség.
 
Új jelszó kizárólag a regisztrációkor megadott e-mail címre kérhető.
 
A felhasználó biztonsága szempontjából elsőrendű fontosságú, hogy
 
- jelszavuk ne legyen egyszerűen kitalálható,
- legalább kéthavonta változtassák meg azt.
 
A szerződés megszűnése
 
Az üzemeltető és a felhasználó között a jelen megállapodás megszűnik:
 
- Ha a felhasználó kéri regisztrációjának törlését.
- Ha a felhasználót véglegesen kitiltják a healzz.com-ról (hozzáférését véglegesen megszüntetik).
- A felhasználó halálával.
- A healzz.com megszűnésével. Az üzemeltető jogosult, hogy a healzz.com közösségi portált bármikor megszüntesse.
 
A healzz.com lelettároló és -kezelő szolgáltatás szerződés megszűnése
 
- Ha a felhasználó kéri healzz.comlelettároló és -kezelő szolgáltatás regisztrációjának törlését.
- Ha az éves díjat a felhasználó nem fizeti meg, a fizetési határidő lejárata utáni 14. napon az ügyfélkártyához kapcsolt szolgáltatásokat többszöri felszólítás után korlátozzuk.
- A lejárat után 90. nappal a healzz.com lelettároló és -kezelő szolgáltatás szerződést felmondjuk, a szerveren tárolt fizetős szolgáltatáshoz kapcsolódó adatokat a tárhelyről véglegesen töröljük.
· A felhasználó halálával.
 
Egyéb rendelkezések
 
Amennyiben a Felhasználási feltételek valamely rendelkezése érvénytelen az nem jelenti az egész szabályzat érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a hatályos jogszabályi rendelkezés (különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény) adott rendelkezése lép.
 
A Felhasználási feltételekre nézve a magyar jog irányadó. A Felhasználási feltételekkel összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitákra nézve a felhasználó és az üzemeltető aláveti magát a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve (hatáskörtől függően) a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.